Z. Rrahim Gegaj është një 50-vjeçar shqiptar i cili jeton në fshatin e Lladrocit. Ai është kryefamiljari i familjes 15 anëtarëshe e cila ka 4 djem. Fshati i tyre Lladroc gjendet në komunën e Malishevës, në Kosovën qendrore, vend ky i shkatërruar nga konflikti.

Më shumë

Klienti Sead Ahmeti nga fshati Zaplluxhe ka shfrytzuar disa kredi ne vlera te ndryshme,kredin e fundit e ka ne   vleren prej 7500 euro qellimi i marrjes se  kredive ka qene permirsimi i kushteve ne ferme dhe rritja e kapacitetit te prodhimit.

Më shumë

Klienti Ridvan Selmani nga fshati Kuk klienti ka shfrytzuar disa kredi ne shuma te ndryshme kurse kredia e fundit ka qene e shumes 500 euro kjo kredi eshte shfrytzuar per qellim permirsimin dhe ngritjen e kapaciteteve ne pune.

Më shumë