ASOCIACIONI I INSTITUCIONEVE MIKROFINANCIARE TË KOSOVËS

Vizioni

Të jetë asociacion udhëheqës në rajon për promovimin e mikrofinancave.

Misioni

Të avancoj sektorin mikrofinanciar për të mundësuar përfshirjen e zhvillimit social dhe ekonomik duke ofruar një platformë të fortë të përbashkët dhe shërbime të shkëlqyera.

Historiku

Në një orvatje për përmbushjen sa më të mirë të nevojave të bizneseve të vogla dhe sektorit të mikro bizneseve të Kosovës si dhe lehtësimin e rritjes së industrisë, disa IMF në Kosovë vendosën të themelojnë një shoqatë zyrtare të quajtur Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës (Association of Microfinance Institutions of Kosovo) – AMIK. Anëtarët themelues janë Kreditmi Rural i Kosovës  (KRK), Besëlidhja Microfinance, Agjencioni për financim në Kosovë (AFK), FINCA-Kosovë, dhe Programi i Ndërmarrjeve të Kosovës (KEP).

Duke e vlerësuar mundësinë dhe rëndësinë e mësimit të përbashkët, insititucionet anëtare e panë nevojën për këtë asociacion që do të koordinonte aktivitete të ndryshme të përbashkëta, që do të avokoj për nevojat e tyre dhe të themeloj një kod të ‘best practices’- përvojave të suksesshme të mikrofinancave. IMF-të në Kosovë kanë kooperuar gjerësisht gjatë viteve të kaluara duke krijuar bazën për sektorin mikrofinanciar dhe për një Asociacion që do të loboj në interes të IMF-ve si një entitet i përbashkët.

AMIK-u përkrah zhvillimin e fuqishëm dhe efektiv të programeve për zhvillimin e bizneseve të vogla të Kosovës që kanë për qëllim ndihmesën  e ndërmarrësve që nuk kanë ndonjë asistencë në fillimin, stabilizimin dhe zgjerimin e bizneseve.
Ndërmarrjet e vogla luajnë rol kyç për shumicën e veprimtarive ekonomike në Kosovë duke krijuar të ardhura dhe vende të reja të punës. Me sigurimin e qasjes në mikro kredi dhe trajnime të biznesit, institucionet mikrofinanciare (IMF-të) të Kosovës luajnë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit. 

Tani AMIK-u ka tri fusha të veprimtarisë:

Avokimi dhe Politika  – Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) – AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjet anëtarëve.
Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e oranizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e  keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin si dhe AMIK-u është duke punuar drejt zhivllimit të kodit të  përvojave më të mira , që do të jetë vendimtar për një qëndrueshmëri afatgjate dhe stabilitet të sektorit mikrofinanciar në Kosovë.

Koordinimi – Aktivitetet e koordinuara nga AMIK-u përfshijnë trajnime të përbashkëta, vizita shkëmbyese në mes të IMF-ve tjera të rajonit si dhe aktivitete të tjera varësisht prej kërkesave dhe nevojave të institucioneve anëtare.

AMIK-u bashkëpunon ngushtë me anëtarët për t’i definuar dhe zhvilluar strategjitë e vazhdueshme për të ardhmen.

Aktualisht, anëtare të AMIK janë tetë Institucione Mikrofinanciare:

  • Agjencioni për financim në Kosovë (filluar si projekt i Mercy Corps)
  • FINCA Kosovo
  • KEP Trust
  • Kosovo Grameen Missione Arcobaleno Micro Credit Fund
  • KosInvest (Projekt i World Vision)
  • Kreditimi Rural i Kosovës (formerly ADIE)
  • QELIM Kosova
  • START (developed by Islamic Relief)

Vizioni

Të jetë asociacion udhëheqës në rajon për promovimin e mikrofinancave.

Misioni

Të avancoj sektorin mikrofinanciar për të mundësuar përfshirjen e zhvillimit social dhe ekonomik duke ofruar një platformë të fortë të përbashkët dhe shërbime të shkëlqyera.

Abonohu dhe shiko të gjitha lajmet tona të fundit, rreth shërbimeve që i ofrojmë.