Aktualisht, janë dhjetë institucione anëtare:

  • Agency for Finance in Kosovo (started as a Project of Mercy Corps)
  • FINCA-Kosovo
  • KEP Trust
  • Kosovo Grameen Missione Arcobaleno Micro Credit Fund
  • KosInvest (a Project of World Vision)
  • Kreditimi Rural i Kosovës (formerly ADIE)
  • MËSHTEKNA
  • PERSPEKTIVA 4
  • QELIM Kosova
  • START (developed by Islamic Relief)

Duke e vlerësuar mundësinë dhe rëndësinë e mësimit të përbashkët, insititucionet anëtare e panë nevojën për një asociacion që do të koordinonte aktivitete të ndryshme të përbashkëta; që do të avokoj për nevojat e tyre dhe të themeloj një kod të ‘best practices’- përvojave të suksesshme të mikrofinancave.

IMF-të në Kosovë kanë kooperuar gjerësisht gjatë viteve të kaluara duke krijuar bazën për sektorin mikrofinanciar dhe për një Asociacion që do të loboj në interes të IMF-ve si një entitet i përbashkët.

Vizioni

Të jetë asociacion udhëheqës në rajon për promovimin e mikrofinancave.

Misioni

Të avancoj sektorin mikrofinanciar për të mundësuar përfshirjen e zhvillimit social dhe ekonomik duke ofruar një platformë të fortë të përbashkët dhe shërbime të shkëlqyera.

Abonohu dhe shiko të gjitha lajmet tona të fundit, rreth shërbimeve që i ofrojmë.