Lajmet

25/05/2017

Programi “Diploma Profesionale në Marketing Digjital”

Më datë 25.05.2017 është organizuar ceremonia e çertifikimit të pjesëmarrësve nga Institucionet Mikrofinanciare të cilët kanë përfunduar me sukses programin trajnues “Diplomë Profesionale në Marketing Digjital”. Duke e parë rëndësinë dhe trendin e rritjes së Industrisë së Marketingut Digjital, AMIK ka organizuar këtë program trajnues së bashku me EFSE si donatore dhe IMF-të pjesëmarrëse anëtare […]

Lajmet
02/01/2015

Kampanja “Huazo Mençur” – MFC

Institucioni Mikrofinanciar “AfK” është pjesë e kampanjës Huazo Mencur, iniciativë ndërkombëtare për të promovuar standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e klientëve dhe për edukim financiar, e inicuar nga Qendra për Mikrofinanca – MFC. Kliko këtu: Link

Lajmet
10/12/2014

Takim i përfaqësuesve të AMIK-ut me Ministrin Krasniqi

Në këtë kontekst ai tha se Qeveria në të ardhmen do të shqyrtojë mundësinë e subvencionimit të pjesshëm të kamatave nga portofoli kreditor që i dedikohet bujqësisë, duke u bazuar në shembujt më të mirë që mundësojnë rritjen e investimit në bujqësi dhe zhvillim rural. Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Memli Krasniqi ka […]

Lajmet
27/11/2014

Trajnimi “Shkathtësi Menaxheriale dhe Mbikëqyrëse”

Në trajnimin për Shkathtësi Menaxheriale dhe mbikqyrëse të mbajtur në 4 sesione gjatë muajit Nëntor – Dhjetor 2014, trajnim ky i përkrahur nga EFSE dhe dedikuar për personelin e IMFve, kanë marrë pjesë gjithsejt 66 pjesëmarrës, prej tyre 39 menaxher dhe 27 punonjës. Trajnimi u cilësua i suksesshëm nga ana e pjesëmarrësve.

Lajmet
11/11/2014

Trajnimi “Parandalimi i shpërlarjes së parave”

AMIK në bashkëpunim me NJIF kanë mbajtur trajnimin kundër shpërlarjes së parave, trajnim ky që është dedikuar për personelin e IMFve anëtare në AMIK, përkatësisht departamentit të riskut, zyrtarëve të pajtueshmërisë dhe menaxherëve të degëve. Temat e diskutuara në trajnim përfshinin obligimet ligjore të Institucioneve Mikrofinanciare ndaj ligjit nr.03/L-196 dhe ligjit nr.04/L-178 për parandalimin e […]

Lajmet
  • 1
  • 2

Abonohu dhe shiko të gjitha lajmet tona të fundit, rreth shërbimeve që i ofrojmë.